Porozumienie

***

Zatrudnienie wspomagane jest metodą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością ze wsparciem trenera pracy, który pomaga znaleźć i utrzymać zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Doświadczenia organizacji prowadzących programy zatrudnienia wspomaganego pokazują, że metoda ta jest najskuteczniejszą drogą umieszczania w zatrudnieniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Inicjatywa powołania Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego wynika z potrzeby wsparcia działań na rzecz upowszechniania tego modelu wspomagania w zatrudnieniu osób z problemami psychicznymi.

Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego jest nieformalną inicjatywą organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, które popierają ten model aktywizacji zawodowej i dążą do jego wprowadzenia do polskiego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

 

Zapraszamy organizacje i podmioty zainteresowane wdrożeniem modelu zatrudnienia wspomaganego do polskiej polityki społecznej do zadeklarowania poparcia dla

 

POROZUMIENIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO.

 

Swoje poparcie dla modelu ZW możecie Państwo wyrazić telefonicznie – tel. 608 027792 lub mailowo na adres Biura Koalicji – biuro@koalicjaon.org.pl.