Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Bez nazwy-1Organizacja o charakterze parasolowym zrzeszająca aktualnie 44 stowarzyszenia i fundacje pomagające osobom niepełnosprawnym. Koalicja powstała w 2009 r. i ma charakter otwarty, mogą do niej przystępować kolejne organizacje. Celem Koalicji jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób i zwiększenie wiedzy społeczeństwa o problemach osób z niepełnosprawnością oraz prawach im przysługujących. Swoje działania Koalicja prowadzi inicjując publiczne debaty na ważne dla osób z niepełnosprawnością tematy, organizując konferencje i szkolenia, wydając raporty, opracowania i prowadząc działania rzecznicze. W latach 2011-12 Koalicja zrealizowała projekt pt.: „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych – standardy usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”, w ramach którego opracowano modelowy „koszyk” usług rehabilitacyjnych, przeprowadzono analizę stanu polskiego prawa regulującego usługi rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące niezbędnych zmian legislacyjnych.

 

kontakt: www.koalicjaon.org.pl