Janssen

MJanssen_Cons_RGBecenasem projektu jest firma Janssen, która od lat wspiera ruch pacjencki w Polsce. Aspiracją firmy jest zrozumienie potrzeb i problemów organizacji zrzeszających pacjentów oraz umacnianie ich działalności poprzez wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami i inicjatywy podnoszące umiejętności liderów i pracowników organizacji pacjenckich.

 

 

kontakt: www.janssen.pl