Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

InstytutPrawPacjenta_LOGOINSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ to powstała w 2004 r. fundacja, powołana przez księdza dr Arkadiusza Nowaka. Działalność Instytutu jest przede wszystkim ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa.

Fundacja realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, konferencji oraz szkoleń. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z decydentami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Dzięki utworzonej bazie organizacji pacjentów, która zawiera obecnie ponad 600 podmiotów, Instytut jest w stałym kontakcie z tymi organizacjami dzięki czemu mamy szerokie rozeznanie na temat bieżących problemów w ochronie zdrowia. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo prawne dla pacjentów oraz dla reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych.

 

kontakt: www.prawapacjenta.eu