polfamilia

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Psychicznie Chorych POL-FAMILIA

http://www.polfamilia.org.pl

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Psychicznie Chorych POL-FAMILIA – celem tej organizacji są wszelkie działania na rzecz udoskonalania ustawodawstwa dla stworzenia warunków przynoszących korzyści osobom chorym psychicznie w sferze zdrowia oraz przystosowania ich do życia w środowisku, przeciwdziałanie dystansom, jakie otaczają chorych psychicznie (dyskryminacji, izolacji, marginalizacji, stygmatyzacji), a także przybliżenie społeczeństwu autentycznego obrazu osoby psychicznie chorej. POL-FAMILIA realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą, pomoc konsultacyjną, organizację placówek samopomocowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, współpracę z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i politycznymi, placówkami naukowymi, badawczymi.

Powrót do listy organizacji