wmson

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

http://www.wmson.eu

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – stanowi zrzeszenie organizacji, stowarzyszeń i związków posiadających osobowość prawną, statutowo zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Aktualnie zrzesza 43 organizacje z województwa warmińsko – mazurskiego. Realizuje od kwietnia 2015 r. projektu „Zatrudnienie Wspomagane”, współfinansowany przez PFRON. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa, staże zawodowe, pomoc z zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia. Sejmik prowadzi także Centrum Informacyjno – Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych.

Powrót do listy organizacji