towarzystwo przyjaciol niepelnosprawnych

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

http://www.tpn.org.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ŁÓDŹ – ich celem jest udzielanie pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Od 1996 r. realizują program zatrudniania osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej na stanowiskach chronionych (finansowanych z PFRON) stworzonych w strukturach stowarzyszenia. Aktywizacja zawodowa odbywa się we wszystkich placówkach TPN w formie szkoleń i staży zawodowych. Od 1996 roku zatrudniają osoby chorujące na schizofrenię. Wykonują one zarówno prace fizyczne, jak i biurowe. Stowarzyszenie prowadzi Zakłady Aktywności Zawodowej ,,Dobry Start” i Zdrowa Kuchnia”, DPS i Ośrodek Szkoleniowy.

Powrót do listy organizacji