otwarty umysl

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” w Rzeszowie

http://www.otwartyumysl.org

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” w Rzeszowie – powstało z inicjatywy rodzin osób po przebytych kryzysach psychicznych. Misją tego stowarzyszenia jest wspieranie rodzin i niepełnosprawnych w chorobie jaką jest schizofrenia, rehabilitowanie społeczne oraz integrowanie ze społecznością lokalną. Świadczą różnorodne formy pomocy społecznej rodzinom i osobom chorującym psychicznie, pozostającym w trudnej sytuacji, poprzez wyrównywanie ich szans życiowych, inicjowanie i organizowanie samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, zajmują się  promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Prowadzą Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra”.

Powrót do listy organizacji