logo wiez

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”

http://www.wiez.org.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, Szczecin – celem organizacji jest integracja niepełnosprawnych psychicznie członków Stowarzyszenia, ich aktywizacja do życia społecznego i pracy zawodowej, jak również pomoc i wsparcie dla ich rodzin oraz opiekunów. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez szeroką ofertę warsztatów terapeutycznych (np.: warsztaty terapii grupowej i indywidualnej, trening pamięci, trening radzenia sobie z lękami, warsztaty komunikacji, psychoedukacja, muzykoterapia, psychodrama) i zajęć oraz spotkań rozwijających zainteresowania członków Stowarzyszenia (np.: warsztaty teatralne, warsztaty na temat kultury, warsztaty języka angielskiego, warsztaty informatyczne, udział w wydarzeniach kulturalnych, konkursach, wernisażach, wystawach, zajęcia na pływalni, zajęcia na siłowni).

Powrót do listy organizacji