bardziej kochani

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani”

http://www.bardziejkochani.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani” – celem Stowarzyszenia jest: propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, upowszechnianie wiedzy o zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych, tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną, pomoc rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa w rozwiązywaniu ich problemów adaptacyjnych, medycznych, terapeutycznych, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.

Powrót do listy organizacji