logo zrozumiec i pomoc

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”

http://www.zrozumiecipomoc.pl

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, Poznań – Swoje cele i założenia Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy w Poznaniu, opartych na międzynarodowym modelu domów-klubów “Fountain House”, w których wsparcie znajduje obecnie 125 osób po przebytym kryzysie psychicznym; jednocześnie Stowarzyszenie prowadzi galerięklub popołudniowy oraz hostel, który jest miejscem przejściowego zamieszkania i rehabilitacji dla 9 osób chorych psychicznie.

Powrót do listy organizacji