most

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”

http://stowarzyszenie-most.pl

działa na rzecz zmiany postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu takich osób. Stowarzyszenie prowadziło program pilotażowy z zakresu aktywizacji zawodowej osób po kryzysie psychicznym, w ramach którego szkolono doradców zawodowych z PUP z zakresu specyfiki kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzono szkolenia osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy.

Powrót do listy organizacji