logo szlakiem teczy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”

http://www.szlakiemteczy.nadarzyn.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, Kajetany/Nadarzyn – Celem „Stowarzyszenia” jest działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, aktywizacja osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym w życiu społecznym, pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, a także ich rodzinom, opiekunom, oraz pracujących z nimi specjalistom.

Powrót do listy organizacji