logo POMOST 2013

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

http://www.pomost-lodz.org

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST pomaga w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom. „Pomost” wspiera osoby zagrożone utratą zdrowia psychicznego; prowadzi szeroko rozumianą rehabilitację społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie a także w różnorodnych formach wspiera ich rodziny i bliskich.

Od sierpnia 2015 Stowarzyszenie realizuje projekt „Trener pracy”, zakładający uczestnictwo osoby trenera w całym szeroko rozumianym przebiegu aktywizacji zawodowej. Taka osoba jest odpowiedzialna m.in. za przygotowanie uczestnika do procesu rekrutacji, pozyskiwanie kontaktów do potencjalnych pracodawców, ale także, udzielanie wsparcia zawsze wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja. Trener pracy może też ułatwić przedsiębiorcy, chcącemu zatrudnić beneficjenta, przygotowanie i adaptację stanowiska pracy. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację „Żyjmy Zdrowo” ze środków koncernu Johnson & Johnson.

Powrót do listy organizacji