homohomini

Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „Homo-Homini”

http://homo-homini.pl

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim do środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, defaworyzowanych, grup dysfunkcyjnych i osób zagrożonych marginalizacją.

Powrót do listy organizacji