dla rodziny

Stowarzyszenia Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”

http://www.dla-rodziny.org.pl

Stowarzyszenia Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” – misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju wszelkich form oparcia, służących zdrowiu psychicznemu społeczeństwa, pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Realizują różne formy pomocy: zespoły leczenia domowego, konsultacje indywidualne z psychologiem, spotkania grupowe, prowadzone przez psychologa na zasadzie grup wsparcia, spotkania psychoedukacyjne z lekarzem psychiatrą, wyjazdy integracyjne, szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, psychoedukacji i ekonomii społecznej oraz program aktywizacji zawodowej osób psychicznie chorych. Od kwietnia 2014 stowarzyszenie realizuje projekt „Aktywni na rynku pracy – trener pracy narzędziem wyrównywania szans Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowany przez PFRON. Liderem projektu jest warszawska Fundacja „Hej, Koniku”.

Powrót do listy organizacji