PZN_logo

Polski Związek Niewidomych

http://www.pzn.org.pl

Polski Związek Niewidomych – organizacja zrzeszającą osoby niewidome oraz słabowidzące i działającą na ich rzecz, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. Pomagają osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Uczą jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy, i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracują na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbają o ich właściwe postrzeganie.

Polski Związek Niewidomych już po raz trzeci realizuje projekt systemowy, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku. celem projektu jest zwiększenie szans osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy. Osoby z dysfunkcją wzroku, w ramach projektu otrzymują wsparcie dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości – m.in. szkolenia z zakresu obsługi komputera, kursy językowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i staże pracy.

Powrót do listy organizacji