PZG

Polski Związek Głuchych

http://www.pzg.org.pl

Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych..

Zatrudnienie wspomagane w PZG, to szereg działań związanych z realizowanymi projektami poszczególnych jednostek terenowych w całej Polsce. Członkowie PZG otrzymują wsparcie m.in.: w znalezieniu pracy i kontakcie z pracodawcą, w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i wypełnianiu wniosków, w tłumaczeniu szkoleń np. bhp na język migowy, w uzyskaniu informacji dot. możliwości zatrudnienia i dokształcenia zawodowego,  w postaci  asysty podczas pierwszego dnia pracy,  w tłumaczeniu podczas targów pracy i otwartych szkoleń zawodowych. w latach 2010-2014 oddziały PZG wsparły w: – znalezieniu zatrudnienia: ok. 680 osób, – stażach zawodowych: ok.500 osób, – odbyciu praktyk zawodowych: ok.60 osoby, – odbyciu kursów zawodowych: ok. 620 osób.

Powrót do listy organizacji