puzw

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego

http://puzw.pl

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego – celem istnienia Unii jest popularyzacja modelu zatrudnienia wspomaganego, a także zapewnienie organizacjom i jednostkom, zajmującym się zatrudnieniem wspomaganym, możliwości współpracy, promowania i rozwoju modelu zatrudnienia wspomaganego na terenie Polski. Rolą tej organizacji jest promowanie i rozwój modeli dobrych praktyk i standardów jakości zatrudnienia wspomaganego, wpływ na polską politykę społeczną i gospodarczą poprzez włączenie idei ZW w ich główny nurt, wsparcie dla organizacji działających na rzecz ZW oraz organizacji rozpoczynających działalność w zakresie ZW, współpraca i wymiana informacji między krajowymi i zagranicznymi organizacjami.

Powrót do listy organizacji