ECHO_LOGO

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom “ECHO”

http://www.fundacja-echo.pl

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom “ECHO” – powstała w 1995 roku z inicjatywy rodziców i specjalistów, by pomóc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski, i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem. Od 1996 roku prowadzi Ośrodek Wsparcia, w którym realizowane są kompleksowe działania obejmujące wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących oraz wspieranie ich rodzin. „Od samodzielnego słowa do samodzielnej pracy. Aktualnie prowadzi projekt „Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu w Ośrodku wsparcia PFPDN –ECHO” – współfinansowany przez PFRON. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2013r do 31 marca 2016r.

Powrót do listy organizacji