logo hej koniku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”

http://www.hejkoniku.org.pl/

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” – prowadzi działalność w 4 głównych obszarach: rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych (hipoterapia), rehabilitacja społeczna (usługi Asystenta ON), rehabilitacja zawodowa (zatrudnienie wspomagane – usługi trenerów pracy) oraz aktywizacja społeczna i obywatelska seniorów. Fundacja realizuje 2 projekty z zakresu zatrudnienia wspomaganego: projekt „Aktywni na rynku pracy – trener pracy narzędziem wyrównywania szans Osób Niepełnosprawnych” – w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dla Rodziny” z Łodzi oraz projekt „Zatrudnienie Wspomagane” – z partnerami z woj. Warmińsko-Mazurskiego i Dolnośląskiego. Oba projekty współfinansowane są przez PFRON. W ramach obu projektów ponad 200 osób z różnymi niepełnosprawnościami otrzyma kompleksowe wsparcie trenerów pracy, psychologów, doradcy zawodowego, staże zawodowe – ukierunkowane na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia na otwartym rynku. Większość Beneficjantów w projektach aktywizacji zawodowej Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Powrót do listy organizacji