imago

Fundacja IMAGO

http://fundacjaimago.pl

Fundacja IMAGO – misją Fundacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze kultury, gospodarki, edukacji oraz zdrowia, zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego, stymulowanie rozwoju rynku pracy. W ramach projektu udzielamy wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 osoby) oraz szkolenia zawodowe i zatrudnienie (8 osób).Fundacja realizuje projekt ReSTART Zatrudnienia 2. Celem projektu jest osiągnięcie zatrudnienia na otwartym rynku lub podjęcie samozatrudnienia uczestników projektu.

Powrót do listy organizacji