eudajmonia

Fundacja „EUDAJMONIA”

http://www.eudajmonia.pl

Fundacja „EUDAJMONIA” – Misją Fundacji jest kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencjału osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragnących się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces. Nasze projekty i akcje adresujemy do wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny czy stan zdrowia. Fundacja realizuje projekt „Zatrudnienie wspomagane” – Liderem projektu jest Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych a Partnerem Fundacja „Hej, Koniku!” z Warszawy. Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymują indywidualne wsparcie trenera pracy, psychologa, 3-miesięczne staże zawodowe, pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Projekt prowadzi tez projekt „Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności”. Projekty dofinansowane są przez PFRON.

Powrót do listy organizacji