Założenia

Osoby z zaburzeniami psychicznymi w Polsce praktycznie nie funkcjonują w życiu społecznym, rzadko także są osobami aktywnymi zawodowo. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i pacjentów podejmuje od lat szereg działań społecznych mających na celu zmianę tej sytuacji. W ramach tej działalności rozpoczyna się właśnie projekt „Kurs na pracę czyli aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi”

 

Projekt „Kurs na prace” ma za zadanie promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako najskuteczniejszej metody aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (OZP) oraz działanie na rzecz włączenia tego modelu do krajowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy.

Realizatorzy programu liczą, że wypracowany model współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami, stanie się z czasem standardem obowiązującym w naszym kraju.

Program stanowi kontynuację projektu pilotażowego „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”, którego inicjatorem była Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, którego celem było przetestowanie modelu Zatrudnienia Wspomaganego (ZW) jako skutecznej formuły wsparcia osób chorujących psychicznie na drodze do zawodowej aktywności i w efekcie końcowym – pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Pilotażowa edycja odbyła się w województwach wielkopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Partnerami projektu były: Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” z Poznania, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy i Klub Wsparcia Psychicznego z Bydgoszczy.

W ramach projektu wyłoniono grupę uczestników Projektu – osób z zaburzeniami psychicznymi, która uczestniczyła w cyklu warsztatów aktywizacji zawodowej, przygotowujących do podjęcia zatrudnienia oraz otrzymała wsparcie zatrudnionych przez organizacje partnerskie trenerów pracy. Trenerzy podjęli współpracę z pracodawcami otwartego rynku pracy w wymienionych województwach. Towarzyszyli uczestnikom w procesie rekrutacji, wspierali ich w pierwszym okresie zatrudnienia i dbali o utrzymanie miejsca pracy. Ok. 20% uczestników 1-szej edycji projektu podjęło pracę na otwartym rynku.

 

 

„Dla wielu osób po przebytej hospitalizacji istotnym krokiem w dalszym życiu jest powrót do pracy. Możliwość realizowania się w pracy daje poczucie bycia potrzebnym, wartościowym oraz poprawia kondycję i satysfakcję życiową. Osoby chore, nie funkcjonujące na rynku pracy, stają się wycofane, tracą możliwość nadążania za przemianami społeczno-ekonomicznymi, a co się z tym wiąże, zostają pozbawione szansy na podejmowanie wielu decyzji życiowych oraz na rozwój osobisty i zawodowy” – wyjaśnia Liliana Kolendowicz, prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

 

 

„Chcemy pokazać, że przy odpowiednim wsparciu chorzy przewlekle mogą być pełnoprawnymi obywatelami i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy projektu na warsztatach zdobywają nowe kompetencje i umiejętności interpersonalne bardzo potrzebne w procesie zawodowej aktywizacji. Wsparcie trenera zapewnia im komfort i poczucie bezpieczeństwa na trudnym etapie życia jakim jest poszukiwanie pracy, pomaga aklimatyzować się w nowymi miejscu pracy i służy utrzymaniu się w zatrudnieniu” – mówi Magdalena Bojarska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który został patronem programu