Działania

  • Szkolenia dla pracodawców

Ważnym elementem wdrażania programu zatrudnienia wspomaganego są szkolenia pracodawców, , którzy zatrudniają lub planują ich zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi.Celem szkoleń jest przygotowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych (ON), szczególnie OZP; przekazanie wiedzy na temat specyfiki różnych dysfunkcji, w tym zaburzeń psychicznych; pomoc w problemach dotyczącychzatrudniania i pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, a także pokazanie „dobrej praktyki” współpracy organizacji pozarządowej i biznesu na polu wsparcia osób niepełnosprawnych w obszarze aktywizacji zawodowej.

 

W ramach projektu w 2015r. przeprowadzono 6 pilotażowych  szkoleń dla pracodawców mazowieckiego rynku pracy. W szkoleniach udział wzięło 54 osoby – – kierownicy Działu Personalnego firmy McDonald’s Polska z województwa mazowieckiego oraz kierownicy restauracji z Warszawy i okolic.

 

 

  • Porozumienie na rzecz Aktywizacji Zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (OZP) z wykorzystaniem modelu Zatrudnienia Wspomaganego (ZW).

 

W ramach projektu Kurs na pracę po raz pierwszy w Polsce powstała ważna inicjatywa mająca na celu przygotowanie rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – POROZUMIENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO.

POROZUMIENIE zrzeszające organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, ekspertów ma na celu wypracowanie rozwiązań mające na celu wprowadzenie modelu ZW do polityki społecznej i systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce.

 

Debata na rzecz wprowadzenia

Mecenasem projektu jest Janssen-Cilag Polska – korporacja farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca wiele działań na rzecz pacjentów i ich organizacji. Projekt realizowany jest przy wsparciu grantu przekazanego przez The Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust.