O Projekcie

Od grudnia 2014 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością realizują program aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi pn.: „Kurs na pracę” – aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi” . Program stanowi kontynuację projektu pilotażowego „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”, którego inicjatorem była Fundacja „Żyjmy Zdrowo”.

Celem projektu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” było przetestowanie modelu Zatrudnienia Wspomaganego (ZW) jako skutecznej formuły wsparcia osób chorujących psychicznie na drodze do zawodowej aktywności i w efekcie końcowym – pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Projekt „Kurs na pracę” ma za zadanie promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako najskuteczniejszej metody aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (OZP) oraz działanie na rzecz włączenia tego modelu do krajowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.
Założeniem obu projektów jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy. Chcemy pokazać pracodawcom korzyści wynikające z zatrudniania osób przewlekle chorych. Ważnym przesłaniem jest ukazanie możliwości i potencjału osób z zaburzeniami, dla którym praca stanowi najlepszą, najskuteczniejszą terapię, równie ważną jak odpowiednio dobrane leki. Chorzy psychicznie nie muszą być tylko biorcami świadczeń pomocy społecznej, ale mogą i występują w roli pełnoprawnych pracowników.

Realizatorzy programu liczą, że wypracowany model współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami, stanie się z czasem standardem obowiązującym w naszym kraju.

Pilotażowa edycja odbyła się w województwach wielkopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Partnerami projektu były: Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” z Poznania, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy i Klub Wsparcia Psychicznego z Bydgoszczy.

W ramach projektu wyłoniono grupę uczestników Projektu – osób z zaburzeniami psychicznymi, która uczestniczyła w cyklu warsztatów aktywizacji zawodowej, przygotowujących do podjęcia zatrudnienia oraz otrzymała wsparcie zatrudnionych przez organizacje partnerskie trenerów pracy. Trenerzy podjęli współpracę z pracodawcami otwartego rynku pracy w wymienionych województwach. Towarzyszyli uczestnikom w procesie rekrutacji, wspierali ich w pierwszym okresie zatrudnienia i dbali o utrzymanie miejsca pracy. Ok. 20% uczestników 1-szej edycji projektu podjęło pracę na otwartym rynku.

„Dla wielu osób po przebytej hospitalizacji istotnym krokiem w dalszym życiu jest powrót do pracy. Możliwość realizowania się w pracy daje poczucie bycia potrzebnym, wartościowym oraz poprawia kondycję i satysfakcję życiową. Osoby chore, nie funkcjonujące na rynku pracy, stają się wycofane, tracą możliwość nadążania za przemianami społeczno-ekonomicznymi, a co się z tym wiąże, zostają pozbawione szansy na podejmowanie wielu decyzji życiowych oraz na rozwój osobisty i zawodowy” – wyjaśnia Liliana Kolendowicz, prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

„Chcemy pokazać, że przy odpowiednim wsparciu chorzy przewlekle mogą być pełnoprawnymi obywatelami i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy projektu na warsztatach zdobywają nowe kompetencje i umiejętności interpersonalne bardzo potrzebne w procesie zawodowej aktywizacji. Wsparcie trenera zapewnia im komfort i poczucie bezpieczeństwa na trudnym etapie życia jakim jest poszukiwanie pracy, pomaga aklimatyzować się w nowymi miejscu pracy i służy utrzymaniu się w zatrudnieniu” – mówi Magdalena Bojarska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który został patronem programu.