Zatrudnienie wspomagane

Model Zatrudnienia Wspomaganego gwarantuje istotne wsparcie dla pracodawcy. Opiera się na współpracy pomiędzy osobą niepełnosprawną, pracodawcą i trenerem pracy, najczęściej zatrudnianym przez organizacje pozarządowe (NGO) w ramach realizowanych przez nie projektów, finansowanych głównie ze środków PFRON i UE.

 

W ramach modelu ZW pracodawca otrzyma następujące korzyści:

 1. niepełnosprawny pracownik zostanie przygotowany do pracy na konkretnym stanowisku przez trenera pracy i innych specjalistów zatrudnionych w NGO, tym samym odciążając pracodawcę i pozostałych pracowników.
 2. NGO realizująca program ZW zagwarantuje dostosowanie profilu kandydata do wymogów miejsca pracy i zapewni, że na konkretne stanowisko trafi odpowiedni pracownik.
 3. NGO gwarantuje długoterminową i pewną pomoc przy rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy, poprzez kontakt z trenerem pracy i monitoring zatrudnienia.
 4. Osoby niepełnosprawne są zmotywowanymi i lojalnymi pracownikami.
 5. Obecność osoby niepełnosprawnej w pracy wpływa na polepszenie relacji między pracownikami i poprawia atmosferę środowiska pracy.
 6. Trener pracy udzieli pracodawcy informacji o dofinansowaniach związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.
 7. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej poprawia zewnętrzny wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa opartego na zasadach biznesu społecznie odpowiedzialnego.

 

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne w modelu ZW zyskuje:

 • wartościowego, dobrze przygotowanego do pracy i zmotywowanego pracownika,
 • pewność, że zatrudnia właściwego pracownika na właściwym stanowisku,
 • długoterminowe wsparcie pracownika w procesie adaptacji do wykonywanych obowiązków oraz do zespołu w jakim wykonuje pracę,
 • nowe, lepsze relacje w zespole pracowników, przez wzgląd na niepełnosprawnego kolegę,
 • nowy, atrakcyjny wizerunek firmy oparty o idee społecznej odpowiedzialności biznesu.