Trener pracy

Trener pracy współpracuje bezpośrednio z pracodawcą i z pracownikiem, budując porozumienie między obiema stronami, starając się sprostać zarówno oczekiwaniom pracodawcy jak możliwościom pracownika.

 

Obowiązki trenera pracy obejmują:

  • nawiązanie kontaktu z pracodawcą, przekazanie informacji nt. specyfiki i rodzaju niepełnosprawności Klienta, przygotowanie Klienta do procesu rekrutacji i pomoc w jego odbyciu
  • wynegocjowanie warunków zatrudnienia i dokonanie oceny stanowiska pracy pod kątem potrzeb pracodawcy oraz oczekiwań i możliwości Klienta,
  • analiza stanowiska pracy oraz przygotowanie stanowiska i zespołu współpracowników do przyjęcia osoby niepełnosprawnej,
  • wprowadzenie pracownika do pracy na przygotowanym stanowisku (trening komunikacji, szkolenie stanowiskowe, szkolenie uzupełniające, monitoring, coaching),
  • Stałe monitorowanie pracy ON przez trenera jest gwarantem bezpieczeństwa dla obu stron: dla pracodawcy – zapewnieniem prawidłowego wykonywania obowiązków przez osobę zatrudnioną, dla osoby zatrudnionej – trwałości zatrudnienia.