Szkolenia

Ważnym elementem wdrażania programu zatrudnienia wspomaganego są szkolenia pracodawców, , którzy zatrudniają lub planują ich zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi.Celem szkoleń jest przygotowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych (ON), szczególnie OZP; przekazanie wiedzy na temat specyfiki różnych dysfunkcji, w tym zaburzeń psychicznych; pomoc w problemach dotyczącychzatrudniania i pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, a także pokazanie „dobrej praktyki” współpracy organizacji pozarządowej i biznesu na polu wsparcia osób niepełnosprawnych w obszarze aktywizacji zawodowej.

 

W ramach projektu w 2015r. przeprowadzono 6 pilotażowych  szkoleń dla pracodawców mazowieckiego rynku pracy. W szkoleniach udział wzięło 54 osoby – – kierownicy Działu Personalnego firmy McDonald’s Polska z województwa mazowieckiego oraz kierownicy restauracji z Warszawy i okolic.

Plan szkoleń planowany jest indywidualnie z pracodawcami zainteresowanymi wprowadzeniem zatrudnienia wspomaganego w swojej firmie.