Wsparcie pracodawców

Model Zatrudnienia Wspomaganego gwarantuje istotne wsparcie dla pracodawcy. Opiera się na współpracy pomiędzy osobą niepełnosprawną, pracodawcą i trenerem pracy, najczęściej zatrudnianym przez organizacje pozarządowe (NGO) w ramach realizowanych przez nie projektów, finansowanych głównie ze środków PFRON i UE.

 

W ramach modelu ZW pracodawca otrzyma następujące korzyści:

 1. niepełnosprawny pracownik zostanie przygotowany do pracy na konkretnym stanowisku przez trenera pracy i innych specjalistów zatrudnionych w NGO, tym samym odciążając pracodawcę i pozostałych pracowników.
 2. NGO realizująca program ZW zagwarantuje dostosowanie profilu kandydata do wymogów miejsca pracy i zapewni, że na konkretne stanowisko trafi odpowiedni pracownik.
 3. NGO gwarantuje długoterminową i pewną pomoc przy rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy, poprzez kontakt z trenerem pracy i monitoring zatrudnienia.
 4. Osoby niepełnosprawne są zmotywowanymi i lojalnymi pracownikami.
 5. Obecność osoby niepełnosprawnej w pracy wpływa na polepszenie relacji między pracownikami i poprawia atmosferę środowiska pracy.
 6. Trener pracy udzieli pracodawcy informacji o dofinansowaniach związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.
 7. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej poprawia zewnętrzny wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa opartego na zasadach biznesu społecznie odpowiedzialnego.

 

 

Trener pracy współpracuje bezpośrednio z pracodawcą i z pracownikiem, budując porozumienie między obiema stronami, starając się sprostać zarówno oczekiwaniom pracodawcy jak możliwościom pracownika. Obowiązki trenera pracy obejmują:

 • nawiązanie kontaktu z pracodawcą, przekazanie informacji nt. specyfiki i rodzaju niepełnosprawności Klienta, przygotowanie Klienta do procesu rekrutacji i pomoc w jego odbyciu
 • wynegocjowanie warunków zatrudnienia i dokonanie oceny stanowiska pracy pod kątem potrzeb pracodawcy oraz oczekiwań i możliwości Klienta,
 • analiza stanowiska pracy oraz przygotowanie stanowiska i zespołu współpracowników do przyjęcia osoby niepełnosprawnej,
 • wprowadzenie pracownika do pracy na przygotowanym stanowisku (trening komunikacji, szkolenie stanowiskowe, szkolenie uzupełniające, monitoring, coaching),
 • Stałe monitorowanie pracy ON przez trenera jest gwarantem bezpieczeństwa dla obu stron: dla pracodawcy – zapewnieniem prawidłowego wykonywania obowiązków przez osobę zatrudnioną, dla osoby zatrudnionej – trwałości zatrudnienia.