Doświadczenia

Rozmowa z p. Agnieszką Godlewską – Manager do spraw personalnych z firmy MAVAM 5 Marek Jarząbek:

 

Jakie zalety dostrzegają Państwo w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością?

Jedną z wielu zalet zatrudniania tych osób jest to, że inni współpracownicy zmieniają sposób komunikowania się na co dzień – jest więcej uśmiechu i wyrozumiałości w realizowaniu powierzonych zadań.

 

Jak w Państwa odczuciu radzą sobie w pracy osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności bardzo dobrze sobie radzą z powierzonymi zadaniami, są sumienni i bardzo dokładnie wykonują powierzone zadania .

 

Na ile przydatne jest wsparcie trenera pracy?

Wsparcie trenera pracy jest bardzo przydatne. Kiedy przychodzi do nas osoba, którą zamierzamy zatrudnić przy wsparciu Fundacji „Hej, Koniku”, z którą współpracujemy w projektach Zatrudnienia Wspomaganego – ta osoba nie jest tak do końca dla nas anonimowa. Trener pracy podczas wspólnych treningów i warsztatów w Fundacji miał możliwość wcześniejszego poznania danego kandydata i określić mógł jaki rodzaj pracy dana osoba może wykonywać i na jakie problemy może napotkać jej pracodawca. Podczas pojawiających się problemów w trakcie zatrudnienia zawsze jest możliwość wymiany spostrzeżeń i podjęcia wspólnych działań w celu rozwiązania tych trudności.

 

Uczestniczyli Państwo w szkoleniu dla pracodawców zorganizowane w ramach projektu „Kurs na pracę”. Szkolenie dotyczyło komunikacji, elementów antydyskryminacyjnych, strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacji z osobami z niepełnosprawnością. Na ile przydatny wydał się Państwu taki warsztat? Jakie umiejętności Państwo nabyli?

Po przeprowadzonych warsztatach podczas rozmowy z osobami, które uczestniczyły w tych zajęciach odniosłam wrażenie , że zaczęliśmy na nowo poznawać naszych pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zmienił się punkt postrzegania pewnych sytuacji i zachowań   występujących podczas naszych rozmów i wspólnej pracy. Przez to jest nam wszystkim łatwiej rozwiązywać sytuacje, które pojawiają się podczas pracy .

 

Zatrudniają Państwo dużą grupę beneficjantów projektów Zatrudnienia Wspomaganego Fundacji „Hej, Koniku”. Jak oceniają Państwo współpracę z Fundacją?

Współpracę z Fundacją „Hej Koniku” oceniamy bardzo dobrze, jest dobry poziom komunikacji i łatwość rozwiązywania trudnych sytuacji w kontaktach z osobami będącymi beneficjantami Fundacji, które zostały zatrudnione w naszej firmie .