Wsparcie

Choroby i zaburzenia psychiczne stanowią jedną z najbardziej obszernych kategorii problemów zdrowotnych. Osoby leczące się psychiatrycznie mogą przejawiać problemy emocjonalne, poznawcze, intelektualne. Nie są to jednak jedyne ograniczenia. Często komplikacje następują na poziomie relacji interpersonalnych. Osoby z otoczenia różnie reagują na informacje o konkretnej diagnozie. Ostracyzm społeczny łączy się z dyskryminacją i w konsekwencji wycofaniem osób zainteresowanych. Powoduje to problemy w uzyskaniu oraz utrzymaniu bliskich znajomości, a także wywołuje trudności na rynku pracy. Sytuację komplikuje dodatkowo brak wiedzy i obawy płynące ze strony współpracowników i pracodawców w sytuacji ewentualnego zatrudnienia osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

Jedną z możliwości pomocy jest wsparcie trenerów pracy – osób, które znając specyfikę danych zaburzeń są w stanie przygotować swoich klientów na ewentualne sytuacje problemowe w miejscu pracy i techniki radzenia sobie z nimi. Trenerzy komunikują się również z przyszłymi pracodawcami, wyjaśniając im możliwe objawy chorobowe pracownika.. Dodatkowo takie wykwalifikowane osoby oferują wsparcie w razie kłopotliwych zdarzeń, monitorują zatrudnienie i na bieżąco starają się rozwiązywać konflikty, łagodzić lęki i uprzedzenia współpracowników. Sama osoba z zaburzeniami może liczyć na wsparcie trenera pracy w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia czy wystąpienia trudności interpersonalnych.

 

Zatrudnienie wspomagane przynosi korzyści zarówno niepełnosprawnemu pracownikowi jak i pracodawcy.

Doświadczenia z realizacji programów zatrudnienia wspomaganego w wielu krajach, a także doświadczenia zdobyte w ramach projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe (np. w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, itp), udowadniają, że model zatrudnienia wspomaganego jest najbardziej efektywną, najskuteczniejszą metodą rehabilitacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi stanowią grupę osób nieaktywnych zawodowo, która ze względu na istnienie różnorakich barier społecznych oraz indywidualnych zdrowotnych, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Należy podkreślić, że właśnie dla tej grupy osób podjęcie aktywności zawodowej jest szczególnie ważne, zapobiegając ich społecznej marginalizacji.

Podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko: podnosi poczucie ich własnej wartości, jest formą terapii, sprzyja polepszeniu stanu zdrowia

Jakie korzyści uzyskuje osoba niepełnosprawna z zatrudnienia wspomaganego:

  • kompleksową pomoc przy wejściu i początkowym funkcjonowaniu w nieznanym dotychczas obszarze jakim jest rynek pracy,
  • poczucie bezpieczeństwa jakie daje zespół specjalistów wspierających w rozmaitych problemowych sytuacjach jakie mogą wystąpić,
  • nowe cenne doświadczenia, umiejętności i kwalifikacje zawodowe jakie zdobywa na każdym etapie procesu zatrudnienia wspomaganego,
  • zdolność do samodzielnego przełamywania barier społecznych jakie napotyka na swojej drodze.

 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi korzystająca z metody ZW, która w procesie aktywizacji otrzyma kompleksowe wsparcie profesjonalnie przygotowanej kadry specjalistów – psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy – ma szanse na osiągnięcie znaczącej poprawy stanu zdrowia i samodzielne funkcjonowanie społeczne.