Zatrudnienie Wspomagane

Zatrudnienie wspomagane to najskuteczniejsza metoda aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Definicja