Trener pracy

Trener pracy pomaga Beneficjantowi znaleźć, podjąć i utrzymać zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Czytaj więcej o trenerze pracy.