Praca osób z zaburzeniami psychicznymi

man working in the garden
man working in the garden

Odsetek osób  z zaburzeniami psychicznymi, które nigdy nie pracowały, jest najwyższy – Raport „Perspektywa osób chorych psychicznie” wykonany na zlecenie PFRON.
Zaledwie 2% osób z zaburzeniami psychicznymi pracuje zawodowo w Polsce w pełnym wymiarze – Raport SWPS, 2012.

Ponad 100 tys. osób ze schizofrenią pobiera rentę z ZUS. Wydatki ZUS prawie dwukrotnie przekraczają wydatki NFZ na leczenie i rehabilitację – Raport „Schizofrenia. Perspektywa społeczna”, 2014.

Czytaj więcej o rynku pracy.