Magda Bojarska – o powstaniu projektu – film

6. października w Warszawie, w Krajowej Izbie Gospodarczej podpisano Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego. Celem inicjatywy jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy oraz prowadzenie działań na rzecz upowszechniania modelu wspomagania w zatrudnieniu osób chorych psychicznie. Porozumienie podpisali przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Porozumienie się organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i z zaburzenia jest elementem programu Kurs na pracę. Zatrudnienie wspomagane dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który powstał z inicjatywy Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego jest nieformalną inicjatywą organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, które działają na rzecz rozwijania rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z wykorzystaniem modelu zatrudnienia wspomaganego. Celem Porozumienia jest budowanie społecznego poparcia i akceptacji dla konieczności zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi i do podjęcia konkretnych rozwiązań przez instytucje publiczne, sektor prywatny, placówki edukacyjne i pracodawców w zakresie powrotu do pracy osób z zaburzeniami psychicznymi. Inicjatorzy projektu chcą także prowadzić szeroką edukację na temat terapeutycznej roli zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi i budowanie dojrzałego rynku pracy dla tych osób wykorzystującego model zatrudnienia wspomaganego.