Zatrudnienie wspomagane w praktyce – film

„Kurs na pracę” ma za zadanie promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako najskuteczniejszej metody aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz działanie na rzecz włączenia tego modelu do krajowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy, oczywiście przy zabezpieczeniu ciągłości leczenia, wsparciu opieki środowiskowej, psychologa.