Magda Bojarska – o powstaniu projektu – film

Zrzut ekranu 2015-12-10 o 11.51.37

6. października w Warszawie, w Krajowej Izbie Gospodarczej podpisano Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego. Celem inicjatywy jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy oraz prowadzenie działań na rzecz […]


Kurs na prace – Debata

Zrzut ekranu 2015-12-04 o 16.32.13

6. października w Warszawie, w Krajowej Izbie Gospodarczej podpisano Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia Wspomaganego. Celem inicjatywy jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy oraz prowadzenie działań na rzecz […]


Zatrudnienie wspomagane w praktyce – film

Zrzut ekranu 2015-11-23 o 11.33.06

„Kurs na pracę” ma za zadanie promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako najskuteczniejszej metody aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz działanie na rzecz włączenia tego modelu do krajowego systemu wsparcia […]


Zatrudnienie Wspomagane

Zatrudnienie wspomagane to najskuteczniejsza metoda aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Definicja


Trener pracy

Trener pracy pomaga Beneficjantowi znaleźć, podjąć i utrzymać zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Czytaj więcej o trenerze pracy.


Praca osób z zaburzeniami psychicznymi

man working in the garden
man working in the garden

Odsetek osób  z zaburzeniami psychicznymi, które nigdy nie pracowały, jest najwyższy – Raport „Perspektywa osób chorych psychicznie” wykonany na zlecenie PFRON. Zaledwie 2% osób z zaburzeniami psychicznymi pracuje zawodowo w […]


Osoby z zaburzeniami psychicznymi

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, których stan dzięki odpowiedniemu leczeniu jest stabilny, powinny pracować. Praca jest dla nich najlepszą terapią. W Polsce jest 490 tysięcy osób z zaburzeniami psychicznymi (dane SWPS […]